III. Wymyślenie

III. Wymyślenie

 

Sam sobie Ciebie

Wymyśliłem

I na swoje podobieństwo

I wyobrażenie

Stworzyłem

 


Powyższe nawiązuje do „Wprowadzenia” i zapewne podobne treści i opisy będą się pojawiać w dalszych pracach. Kobieta Pustelnika nie wie, jak jest postrzegana i jakich doznań doświadcza mężczyzna wszystkimi swoimi zmysłami. Nic nie ma realnego, obiektywnego znaczenia. Wszystko dzieje się w świadomości, albo – jak kto woli – umyśle Pustelnika.

Post a Comment